Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Amdanom ni

Amdanom ni


Cychwynnodd y gwasanaeth yma yn wreiddiol yn 2003 fel un or 22 Gwasanaeth Gwybodaeth i Blant ar draws Cymru, er mwyn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd am ofal plant i rieni a darpar rieni o fewn eu Sir.

Yn 2008 ail enwyd y gwasanaeth yn genedlaethol fel y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD). Mae pob awdurdod lleol o fewn Cymru wedi derbyn amodau newydd oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru i ledaenu'r ystod o wybodaeth a chefnogaeth y meant yn ei darparu.


FIS team Carmarthenshire

Maen manylion cyswllt fel a ganlyn:


Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Sir Gaerfyrddin
Adeilad 2,
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job,
Caerfyrddin
SA31 3HB

Ffon: 01267 246555
Ffacs: 01267 246745
e-bost: gwybplant@sirgar.gov.uk
Neges destun GGD: Dechreuwch eich neges gyda Plant os gwelwch yn dda a'i ddanfon at 07786 202747

Gwobrwyo'r Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi derbyn dyfarniad cenedlaethol fel cydnabyddiaeth o'i waith.

Unwaith yn rhagor, yn ddiweddar derbyniodd y gwasanaeth Ddyfarniad Ansawdd Cymdeithas Genedlaethol y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

Mae hyn yn golygu bod Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin wedi dangos bod y Cyngor Sir yn cydymffurfio gofynion statudol Adran 27 o Ddeddf Gofal Plant 2006 yn llawn. Hefyd mae hyn yn tystio i'r gwasanaeth o safon sy'n cael ei ddarparu i rieni a gweithwyr proffesiynol ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin gan dm y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Keith Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Wasanaethau Plant: "Mae'r dyfarniad hwn yn dangos bod Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin yn meddu ar wybodaeth hwylus, cywir a safonol am y gwasanaethau sydd ar gael i rieni a theuluoedd. Mae'r wybodaeth hon yn ategu'r holl fentrau, gwasanaethau a phrosiectau sy'n gymorth i blant, pobl ifanc, a rhieni."

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter