Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Hygyrchedd

Hygyrchedd


Maint y Testun
Os cewch fod maint y testun diofyn ar y safle yn rhy fach neu’n rhy fawr, newidiwch ef trwy ddefnyddio’r swyddogaeth maint testun sy’n rhan o’ch porwr gwe.

I newid maint y testun gan ddefnyddio eich porwr:
  • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch y ddewislen View - Text Size.
  • Yn Firefox a phorwyr eraill Mozilla, defnyddiwch y ddewislen View - Text Size;
  • Yn Safari, defnyddiwch yr opsiwn View - Make Text Bigger;
  • Yn Opera, defnyddiwch y Modd View – Style – User;
  • Yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7, defnyddiwch y ddewislen View - Text Zoom;
Os ydych chi’n defnyddio llygoden olwyn, mae’n bosibl y byddwch yn medru newid maint y testun trwy ddal y fysell Control neu Command i lawr a throi’r olwyn. Mewn rhai porwyr gallwch newid maint y testun drwy ddefnyddio Control neu Command a’r bysellau + a - .

Gallwch hefyd bennu arddull a lliw’r ffont, a’r lliwiau blaendir a chefndir. Mae sut byddwch chi’n gwneud hyn yn amrywio o borwr i borwr.
  • Yn Windows Internet Explorer (gan gynnwys Pocket IE), defnyddiwch Tools – Internet Options.
  • Yn Firefox a phorwyr eraill Mozilla, defnyddiwch Tools - Options;
  • Yn Safari, defnyddiwch yr opsiwn View - Make Text Bigger;
  • Yn Opera, defnyddiwch y ddewislen View - Zoom;
  • Yn Macintosh Internet Explorer, a Netscape 6 a 7, defnyddiwch y ddewislen View - Text Zoom;
Dolenni
Mae gan lawer o ddolenni nodweddion teitl sy’n rhoi mwy o fanylion am y ddolen, oni bai bod testun y ddolen eisoes yn disgrifio’r targed yn llawn (megis pennawd erthygl). Caiff dolenni eu hysgrifennu i fod yn ystyrlon allan o’u cyd-destun

Delweddau
Fel arfer, mae’r delweddau o’r cynnwys a ddefnyddir ar y safle hwn yn cynnwys nodweddion ALT disgrifiadol.

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter