Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Ariannol a Chyfreithiol

Ariannol a Chyfreithiol

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch newidiadau o ran diwygiadau lles, cymorth gyda chostau gofal plant ar gwahanol wasanaethau cymorth ariannol a chyfreithiol lleol a chenedlaethol sydd ar gael:

pdf document Arian am Oes. Arfogi cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig gydar sgiliau ar galluoedd sydd eu hangen arnynt i wneud y gorau ou harian.

Mae Maternity Action yn rhoi gwybodaeth ar-lein a chyngor dros y ffn am hawliau mamolaeth a rhieni yn y gwaith, tl mamolaeth, budd-daliadau a hawliau bwydo ar y fron. Rydyn ni'n rhoi gwybodaeth a chyngor i ddinasyddion y DU ac i fenywod o dramor. Mae ein gwybodaeth ar-lein ar gael yn www.maternityaction.org.uk
I gael cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol, cysylltwch 'n tm o ymgynghorwyr arbenigol ar 0845 600 8533.Canolfan Cyngor ar Bopeth Canolfan Cyngor ar Bopeth Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cymorth gyda Chostau Gofal Plant Cyngor Ariannol Cyngor Ariannol
Diwygio Lles Diwygio Lles Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol Cymorth Cyfreithiol Lles Cymdeithasol


'Hapus iawn gyda pha mor gyflym yr anfonwyd y manylion allan.'
- rhiant, Sir Gaerfyrddin

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter