Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Gweithwyr Proffesiynol

Gweithwyr Proffesiynol


Os ydych yn weithiwr proffesiynol mewn gofal plant neun ystyried dechrau busnes gofal plant eich hun neu ddechrau gyrfa mewn gofal plant, mae nifer o gyfleoedd ar gael i chi.

pdf document Rhaglen Hyfforddiant ar y cyd i ddarparwyr Gofal Plant a Chwarae, Ionawr i Mawrth 2018
pdf document Cyrsiau Hyfforddi Medi i Ragfyr 2017
pdf document Newidiadau i Gostau Cyrsiau a Taliadau, Mehefin 2017

Cynnydd ar Gyfer Llwyddiant

Cynnydd ar Gyfer Llwyddiant

Mae Cynnydd ar Gyfer Llwyddiant nawr ar gael yn eich hardal chi:

pdf document Cynnydd ar Gyfer Llwyddiant: Mae ein Dyfodol yn Dechrau gyda Chi...Tyfu Gyda'n Gilydd
pdf document Cynnydd ar Gyfer Llwyddiant: llythyr o itec


Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Hyfforddiant i Ddarparwyr Gofal Plant Amddiffyn Plant Amddiffyn Plant Rheoliadau Gofal Plant Rheoliadau Gofal Plant
Sefydlu busnes gofal plant Sefydlu busnes gofal plant Bod yn warchodwr plant cofrestredig Bod yn warchodwr plant cofrestredig

'Derbyniwyd y wybodaeth fwy neu lai'r diwrnod ar l i mi wneud y cais, syn wasanaeth da.'
- rhiant, Sir Gaerfyrddin
Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter