Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Adnoddau

Adnoddau


Strategaeth Cymorth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 2016 - 18
Strategaeth Cymorth i Deuluoedd ac Atal (2016)
Dewis Gofal Plant
Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant
Ffurflen Amddiffyn Plant
Y Gwasanaeth Lles Addys, Cyflogi Plant. Canllawiau i Gyflogwyr

Childcare Act 2006
Data Protection Act 1998
Disability Discrimination Act 1995
Education and Inspection Act 2006
Every Child Matters (England)
Every Parent Matters: advice for parents
Health and Safety at Work etc. Act 1974
Rights to Action
The Childcare Strategy for Wales - Childcare is for Children
The Safeguarding Vulnerable groups Act 2006
The Childrens Plan
Welsh Language Act 1993

UN Convention rights of child - priorities for Wales
United Nations Convention on the Rights of the Child. Full articles

Strategaeth Cymorth i Deuluoedd

Strategaeth Cymorth i Deuluoedd

Maer strategaeth hon yn tanlinellu ein hymrwymiad i fynd ir afael ag effeithiau tlodi plant ac ymdrin r effaith a gaiff ar gyfleoedd a chanlyniadau addysgol. Maen nodi sut y byddwn yn mynd ati i gyflenwi a datblygu gwasanaethau i blant, teuluoedd a phobl ifanc.

Strategaeth Cymorth i Deuluoedd:
pdf document Strategaeth Cymorth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin 2016 18

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter