Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Chwarae, Chwaraeon a Hamdden

Chwarae, Chwaraeon a Hamdden


Mae chwarae, chwaraeon a hamdden yn elfennau hanfodol o fywydau plant a phobl ifanc syn eu galluogi nhw i archwilio eu hamgylchedd, eu byd, eu rolau au perthynas ag eraill. Mae gweithgareddau hamdden yn darparu cyfleoedd ar gyfer datrys problemau, datblygu iaith, creadigrwydd, cyfathrebu, trafod a sgiliau gwrando. Maent yn rhan annatod o ddatblygiad emosiynol a chorfforol iach ar gyfer cymdeithas yn ogystal r plant ar bobl ifanc eu hunain. Am wybodaeth cynhwysfawr ar y cyfleusterau a adnoddau ar gael yn y meysydd chwarae a hamdden cliciwth ar:Darganfod Sir Gaerfyrddin Darganfod Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn ffenestr newydd) Campaur Ddraig Campaur Ddraig Actif Sir Gar Actif Sir Gar (yn agor mewn ffenestr newydd)
Canolfannau Hamdden yn Sir Gaerfyrddin Canolfannau Hamdden yn Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn ffenestr newydd) Chwarae Sir Gar Chwarae Sir Gar Chwaraeon Anabledd Cymru Chwaraeon Anabledd Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd)

Dolenni Cyflym:

Pob Plentyn, Ewch i Chwarae yn yr Awyr Agored: www.everychildwales.co.uk
Urban Walks: www.urbanwalks.co.uk
Llwybrau Porffor: www.purpleroutes.co.uk
Ysgolion Coedwig Sir Gar: www.carmarthenshireforestschools.com

'Diolch yn fawr iawn am yr holl wybodaeth, mae wir wedi bod o gymorth felly diolch.'
- rhiant, Sir Gaerfyrddin

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedii gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gydar darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un or darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter