Cwcis / Hygyrchedd / English / Tudalennau Poblogaidd / Dolenni Cyflym / Adnoddau / 01267 246555
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin : Family Information Service Carmarthenshire


Positive Parenting online resource

  Dolenni ar gyfer
  Partneriad:
twitter Facebook
Feedback

: Hafan : Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg


Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg Mae’r iaith Gymraeg yn un o ieithoedd hynaf Ewrop ac mae’n rhan hanfodol o hunaniaeth ddiwylliannol a chymeriad Cymru. Caiff yr iaith Gymraeg ei defnyddio’n helaeth yn Sir Gaerfyrddin ac mae’n cynyddu mewn nifer o ardaloedd gyda mwy o bobl ifanc a hyn yn dysgu a defnyddio’r iaith. Yn Sir Gaerfyrddin, mae 44% o gyfanswm y boblogaeth yn siarad yr iaith. Yn nhermau canrannau, roedd Sir Gaerfyrddin yn y pedwerydd safle ar ôl Gwynedd, Sir Fôn a Cheredigion.

Os ydych eisiau dysgu Cymraeg, gwella eich sgiliau iaith, magu eich plentyn yn ddwyieithog neu gael gwybodaeth ynghylch gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog yn Sir Gaerfyrddin, cliciwch ar y dolenni isod.

pdf document Dy Ganllaw i Addysg GymraegA ydych am ddysgu Cymraeg? A ydych am ddysgu Cymraeg? Sut y gallaf gyflwyno'r Gymraeg i'm plentyn? Sut y gallaf gyflwyno'r Gymraeg i'm plentyn? Eisteddfod Genedlaethol Cymru Eisteddfod Genedlaethol (yn agor mewn ffenestr newydd)

'Diolch am yr holl gymorth.'
- rhiant, Sir Gaerfyrddin

Os oes unrhyw beth yn anghywir neu allan o ddyddiad neu gall gael ei gynnwys yma anfonwch e-bost atom: gwybplant@sirgar.gov.uk

Mae pob ymdrech wedi’i gymryd i sicrhau fod y wybodaeth yma yn gywir, ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd derbyn Cyfrifoldeb neu atebolrwydd am unrhyw gamgymeriadau. Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu gyda’r darparwyr er mwyn sicrhau fod eu gwasanaeth yn ateb eich gofynion.

Ni all Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd argymell unrhyw un o’r darparwyr a rhestrwyd.

Am wybodaeth ar cwcis ac fel rydym yn ei defnyddio cliciwch yma os gwelwch yn dda

Cwcis | Hygyrchedd | English | Tudalennau Poblogaidd | Dolenni Cyflym | Adnoddau | Hafan | Amdanom ni | Datblygiad Plant | Addysg a Hyfforddiant | Chwarae, Chwaraeon a Hamdden | Iechyd a Lles | Ariannol a Chyfreithiol | Bod yn Ddiogel | Yr Iaith Gymraeg | Chwilio am Ofal Plant | Cyllid ar gyfer plant 3 oed | Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant | Cysylltwch â ni | Gweithwyr Proffesiynol | Y Gwasanaethau Ieuenctid | Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd | Anghenion Ychwanegol | Beth sy ‘mlaen | Cwestiynau Cyffredin

Site Meter